menu blisko
Kontakt Lokalizacje
railgroup. Bezpieczeństwo. Utrzymanie. Diagnostyka.
blisko Kontakt
Zona artejanala 58 39030 La Valle
Herzogstraße 129 80796 München
Rua Brotas, 12 Loja A Bairro Sao Salvador 30881-290 – Belo Horizonte/MG
Witam,
porozmawiajmy.

Wypełnij formularz i wkrótce będziemy w kontakcie.

skasować plik
Wybierz plik
Państwa dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami (GDPR 679/2016, Kodeks Prywatności 2003) oraz zgodnie z nimi, w celu zarządzania Państwa zapytaniem, jak również w celu aktywacji usługi informacyjnej dla Państwa. Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z wszelkimi środkami ostrożności w zakresie bezpieczeństwa i poufności przewidzianymi w obowiązujących przepisach. Administratorem danych jest m2 railgroup S.r.l. Zona artejanala, 58 BZ - Italia info@m2railgroup.com. Przeczytaj całą politykę.
Bezpieczeństwo

Instalacja ATWS

Czynności instalacyjne systemu są przeprowadzane zgodnie z dokładną sekwencją obejmującą 5 faz

  • Przygotowanie materiału
  • Instalacja na miejscu
  • Próba działania
  • Atest aktywacji i rutynowego działania ATWS
  • Szkolenie/poinformowanie personelu węzła

System składa się zasadniczo z następujących elementów:

  • Urządzenie ostrzegające o przejeździe pociągu
  • Komputer centralny
  • Dźwiękowy i świetlny system sygnalizacyjny

Wszystkie elementy muszą być instalowane zgodnie z projektem. Konfiguracja instalacji może być różna w zależności od rodzaju węzła kolejowego. Zaletą systemów ATWS jest ich elastyczność pozwalająca dostosować je do różnych rodzajów węzłów kolejowych.

Nasz proces
Więcej na temat bezpieczeństwa na kolei
faza instalacji.
faza instalacji.